อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

แม้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ไม่ค่อยคุ้นหน้าค่าตากันเท่าไหร่นัก แต่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ก็มีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่นๆ เลย ที่นี่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ทั้งหมด 354.7 ตารางกิโลเมตร

สภาพของพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีความสูงประมาณ 400-2,030 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง และอุดมไปด้วยความหลากหลายของสภาพป่า เช่น ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา นอกจากนี้ยังเป็นป่าต้นน้ำของห้วยแม่ตะไคร้ ห้วยแม่ออน ห้วยแม่ทา และห้วยแม่กวง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง และเต็มไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิด

ไฮไลท์แห่งอุทยานฯ

· อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าเบญจพรรณและป่าไผ่ คุณสามารถท่องไพรไปตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

· น้ำตกตาดเหมย มีความสูงประมาณ 15 เมตร ในฤดูฝนน้ำตกสายนี้จะมีความสวยงามมาก ระหว่างทางไปน้ำตกสายนี้ต้องเดินผ่านป่าดิบแล้ง ซึ่งมีต้นไม้ให้ชม เช่น ตะเคียน ยางนา ยางแดง ฯลฯ และมีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทิวเขาในกิ่งอำเภอแม่ออนและอำเภอสันทราย

o น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามทางลูกรัง ขรุขระและเส้นทางชันพอสมควร

· น้ำตกแม่ตะไคร้ เป็นน้ำตกชั้นเดียว ระหว่างทางไปน้ำตกสายนี้จะผ่านป่าซึ่งมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด เช่น เห็ด มะไฟ ฯลฯ ในบางฤดูยังมีดอกไม้ป่าออกดอกสวยงาม

o อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 6 กิโลเมตร

· ดอยลังกาหรือภูลังกาหลวง มีความสูงถึง 2,030 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ บนยอดดอยมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีป่าหญ้าปกคลุมยอดเขาเป็นบริเวณกว้าง โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ต้นกุหลาบพันปีจะออกดอกบานสะพรั่ง

o ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ไปประมาณ 50 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไปถึงหมู่บ้านกำแพงหิน แล้วเดินเท้าขึ้นยอดดอยระยะทาง 12 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

อุทยานฯ มีลานกางเต็นท์อยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ 2 จุด สภาพโดยรอบเป็นป่าและมีลมพัดเย็นสบาย

ที่ตั้ง : บ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5381 8348, 08 1595 5405, 08 9555 8256///ททท.

admin

Related posts